Luchtreiniger met ionisator, vernietigd schimmel, virussen en fijnstof tot 100 m2. - DD-724712

 
Deze luchtreiniger verbetert het oxidatiepotentieel van de zuurstof in de lucht door het genereren van anionen (negatief geladen ionen) en gaat zo de verspreiding van virussen, schimmels, mijten, geuren, sigarettenrook, pollen, huisstof en nog veel meer tegen.
Gebruik:
❖ Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale ondergrond.
❖ Neem de veiligheidsinstructies voor de installatieplaats in acht!
❖ Steek de stekker van de meegeleverde voedingseenheid in de aansluiting aan de achterkant van het luchtfilter.
❖ Steek dan de voedingseenheid in een stopcontact.
❖ Zet de schakelaar van de luchtreiniger in de stand STIL FUNC.
❖ Als je de luchtreiniger voor langere tijd wilt gebruiken.
❖ Zet de schakelaar van de luchtreiniger op TURBO om optimaal de lucht te reinigen.
❖ In de "Turbo" modus werkt het apparaat met de hoogst mogelijke prestaties om het best mogelijke resultaat te bereiken.
❖ Zorg altijd voor enige ventilatie zoals een luchtrooster of raam etc.
❖ Zet het apparaat tijdens de uren dat u slaapt altijd uit.
❖ Veiligheidsinstructies.
• Niet voor kinderen!
• Het apparaat mag niet worden bediend door kinderen of zwakke personen.
• Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
• Laat geen verpakkingsresten rondslingeren i.v.m. verstikkingsgevaar!
• Kies de installatieplaats zorgvuldig!
• Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen of dieren.
• De luchtreiniger is geschikt voor het reinigen van ruimtes tot maximaal 100 m2.
• Het apparaat mag niet in de badkamer worden gebruikt.
• Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar brandbare gassen kunnen ontsnappen.
• Lekkend gas kan zich ophopen en een explosie veroorzaken.
• Houd het apparaat uit de buurt van televisies en radio's om elektromagnetische interferentie te voorkomen. Het apparaat moet altijd rechtop worden opgeslagen en gebruikt.
• Risico op letsel!
• Aanpassing of verandering van het product brengt de productveiligheid in gevaar.
• Open het product nooit zelf.
• Voer nooit zelf reparaties uit!
• Voer zelf geen onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uit.
• Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
• Als u het deksel opent of verwijdert, wordt u blootgesteld aan gevaarlijke elektrische spanning.
• Het uitschakelen van de voeding sluit de mogelijkheid van een elektrische schok niet uit.
• Om een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen, mag u nooit water op het apparaat spetteren of gieten.
• Trek nooit de stekker uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is.
• Blokkeer nooit de luchtinlaat of uitlaat.
• Steek nooit vingers of voorwerpen in de luchtinlaat of luchtuitlaatopeningen.
• Als het apparaat in werking is, mag er niemand in de kamer zijn!
• Voordat u het apparaat reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
• Om elektrische schokken te voorkomen veegt u het apparaat af met een zachte, droge doek.
• Probeer nooit het apparaat met water schoon te maken om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruik geen ontvlambare schoonmaakmiddelen.
• Brand en vervorming van de behuizing kunnen voorkomen.
➢ Onjuiste behandeling kan het product beschadigen.
➢ Ga voorzichtig om met het product.
➢ Het kan worden beschadigd door stoten, slagen of vallen van zelfs een kleine hoogte.
➢ Houd het product uit de buurt van vocht en extreme hitte.
➢ Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
➢ Gebruik het product nooit in permanent gesloten ruimtes (zorg regelmatig voor ventilatie).
➢ Technisch wijzigingen en fouten voorbehouden.
➢ VOORZICHTIG!
➢ Raadpleeg uw arts als u een medische geschiedenis heeft welke gerelateerd is aan blootstelling van teveel ozon.
➢ Het apparaat bevat een ionisator die kleine hoeveelheden ozon (O) kan produceren.
De NC-5328 voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU, de RoHS-richtlijn 2011 / 65 / EU en de EMC-richtlijn 2014/30 / EU
*Dit product kan na gebruik om hygiënische redenen niet retour worden gezonden.

Deze luchtreiniger verbetert het oxidatiepotentieel van de zuurstof in de lucht door het genereren van anionen (negatief geladen ionen) en gaat zo de verspreiding van virussen, schimmels, mijten, sigarettengeur, pollen, huisstof en nog veel meer tegen.

 

UITERMATE GESCHIKT VOOR RUIMTEN TOT 100 m2 ZOALS:

• Woonkamers

• Slaapkamers

• Wachtruimten

• Vergaderruimten

 

• Behandelkamers

Gebruik:

 • Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale ondergrond.
 • Neem de veiligheidsinstructies voor de installatieplaats in acht!
 • Steek de stekker van de voedingseenheid in de aansluiting aan de achterkant van het luchtfilter.
 • Steek dan de voedingseenheid in een stopcontact.
 • Zet de schakelaar van de luchtreiniger in de stand STIL FUNC.
 • Als je de luchtreiniger voor langere tijd wilt gebruiken.
 • Zet de schakelaar van de luchtreiniger op TURBO om optimaal de lucht te reinigen.
 • In de "Turbo" modus werkt het apparaat met de hoogst mogelijke prestaties. 
 • Zorg altijd voor enige ventilatie zoals een luchtrooster of raam etc.
 • Zet het apparaat tijdens de uren dat u slaapt altijd uit.

 

 • Niet voor kinderen!
 • Het apparaat mag niet worden bediend door kinderen of zwakke personen.
 • Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
 • Laat geen verpakkingsresten rondslingeren i.v.m. verstikkingsgevaar!
 • Kies de installatieplaats zorgvuldig!
 • Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen of dieren.
 • De luchtreiniger is geschikt voor het reinigen van ruimtes tot maximaal 100 m2.
 • Het apparaat mag niet in de badkamer worden gebruikt.
 • Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar brandbare gassen kunnen ontsnappen.
 • Lekkend gas kan zich ophopen en een explosie veroorzaken.
 • Houd het apparaat uit de buurt van televisies en radio's om elektromagnetische interferentie te voorkomen. 
 • Het apparaat moet altijd rechtop worden opgeslagen en gebruikt.
 • Aanpassing of verandering van het product brengt de productveiligheid in gevaar.
 • Open het product nooit zelf.
 • Voer nooit zelf reparaties uit!
 • Voer zelf geen onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uit.
 • Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
 • Als u het deksel opent of verwijdert, wordt u blootgesteld aan gevaarlijke elektrische spanning.
 • Het uitschakelen van de voeding sluit de mogelijkheid van een elektrische schok niet uit.
 • Om een ​​gevaarlijke elektrische schok te voorkomen, mag u nooit water op het apparaat spetteren of gieten.
 • Trek nooit de stekker uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is.
 • Blokkeer nooit de luchtinlaat of uitlaat.
 • Steek nooit vingers of voorwerpen in de luchtinlaat of luchtuitlaatopeningen.
 • Voordat u het apparaat reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
 • Om elektrische schokken te voorkomen veegt u het apparaat af met een zachte, droge doek.
 • Probeer nooit het apparaat met water schoon te maken om elektrische schokken te voorkomen.
 • Gebruik geen ontvlambare schoonmaakmiddelen.

 

 •   Onjuiste behandeling kan het product beschadigen.
 •   Ga voorzichtig om met het product.
 •   Het kan worden beschadigd door stoten, slagen of vallen van zelfs een kleine hoogte.
 •   Houd het product uit de buurt van vocht en extreme hitte.
 •   Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
 •   Gebruik het product nooit in permanent gesloten ruimtes (zorg regelmatig voor ventilatie).
 •   Technisch wijzigingen en fouten voorbehouden.
 

Ø        Opmerking!

 •  Raadpleeg uw arts als u een medische geschiedenis heeft gerelateerd aan blootstelling van teveel ozon.
 •  Het apparaat bevat een ionisator die kleine hoeveelheden ozon (O) kan produceren.
 •  De NC-5328 voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU.
 •  De RoHS-richtlijn 2011 / 65 / EU en de EMC-richtlijn 2014/30 / EU

 

     *Dit product kan na gebruik om hygiënische redenen niet retour worden gezonden.

Doorzoek de website

VEEL GEVRAAGDE PRODUCTEN

 

Luchtreiniger met ionisator, vernietigd

schimmel, virussen en fijnstof tot 100 m2.

Topper van dit jaar, de legale pepperspray!

 

Mondkapjes - Blauw per 50 stuks.

10-20-30 of 50 watt led buitenlicht

    

Veiligheidsbril met ventilatie

OProfessioneel opklapbaar gelaatsmasker.